VRTLARSTVO

Rezultati testa

PREDROK 14.01.2021.

 1. Stjepan Topić 30 bodova                   izvrstan 5
 2. Ivan Kraljević 29 bodova                   izvrstan 5
 3. Borna Šutalo 28 bodova                   vrlodobar 4
 4. Mateo Pehar 27 bodova                   vrlodobar 4
 5. Matej Ramljak 27 bodova                   vrlodobar 4
 6. Anamarija Jelčić 26 bodova                   vrlodobar 4
 7. Josip Jovanović 26 bodova                   vrlodobar 4
 8. Josip Pehar 26 bodova                   vrlodobar 4
 9. Marko Markota 26 bodova                   vrlodobar 4
 10. Matej Skoko 26 bodova                   vrlodobar 4
 11. Blaž Ostojić 26 bodova                   vrlodobar 4
 12. Katarina Dugandžić 24 boda            dobar 3
 13. Stipe Krstunović    24 boda             dobar 3
 14. Gabrijel Puljić 24 boda                       dobar 3
 15. Ivona Biško 23 boda                       dobar 3
 16. Mario Biletić 21 bod                         dobar 3
 17. Marko Šutalo 19 bodova                   dovoljan 2
 18. Mateo Raič 16 bodova                   dovoljan 2

 

Uvid u test moguć je u četvrtak, 21.01.2021. u 12:00 sati.

Prof. dr.sc. Katica Arar

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top