Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer: Prehrambena tehnologija

Modul: Opća mikrobiologija            

Mostar; 23.12.2020.

OCJENE IZ modul  “OPĆA MIKROBIOLOGIJA” ZA STUDENTE 2. GODINE STUDIJA  SMIJER Prehrambena tehnologija, akademska 2020./2021.

Red. br.:

Prezimeiime

1. parcijalni (bodovi)

2. parcijalni

 

praktični

KONAČNA

1.

Gabrijela Džakula

21/35

 

 

 

 

 

 

2.

Josipa Bago

28/35

 

 

 

 

 

 

3.

Ružica Džeba

26/35

 

 

 

 

 

 

4.

Sofija Dugandžić

          22/35

 

 

 

 

 

 

5.

Mila Mišetić

26/35

 

 

 

 

 

 

6.

Ivana Anić

24/35

 

 

 

 

7.

Marija Bevanda

24/35

 

 

 

 

 

8.

Mila Bilić

22/35

 

 

 

 

 

9.

Dragana Kordić

21/35

 

 

 

 

 

10.

Marta Crnjac

         11/35

 

 

 

NPK

 

 

11.

Nikolina Turudić

10/35

 

 

NPK

 

 

12.

Darko Hrkać

11/35

 

 

 

 

NPK

 

 

 

Legenda uz tablicu: 

NPK – nije položio/položila kolokvij;  NPI - nije položio/položila ispit

Objašnjenje bodova:

Maksimalni broj bodova na svakom parcijalnom ispitu iznosi: 35 (na 2 parcijalna 70 bodova) ;

Maksimalni broj bodova na kolokviju iz vježb-praktikum  i iznosi: 10

Ukupni (maksimalni) broj bodova iz 2 parc. pismena ispita i praktikum iznosi:  80 bodova

Minimalni broj bodova za prolaz (pozitivnu ocjenu) na svakom parcij. ispitu: 21 (60%)

Bodovi  i konačna ocjena:

Do 47 bodova – nedovoljan (1); 48-55 -  dovoljan (2);  56-63 - dobar (3);  64-71-  vrlodobar (4);  72-80 - izvrstan (5)

Predmetni nastavnik i nositelj modula:

sc. Višnja Vasilj, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top