Predrok

8.12.2020.

Ivana Grgić 10% (nedovoljan 1)

Marija Milanović 10% (nedovoljan 1)

Ana Planinić 22% (nedovoljan 1)

Matea Bošković 10% (nedovoljan 1)

Josipa Vukšić 0% (nedovoljan 1)

Zoran Klarić 75% (dobar 3)

Studenti koji su položili dužni su prijaviti ispit na prvom ispitnom roku kako bi se ocjena evidentirala u ISS.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top