IMG 9067

Početak nove akademske 2020./2021. godine za studente I. godine preddiplomskog studija danas je u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru započeo kratkim obraćanjem dekana i prodekana. Dekan Fakulteta, prof.dr.sc. Ivan Ostojić, pozdravio je sve nazočne studente, te ih je upoznao s zahtjevima koje pred njih postavlja Bolonjski proces studiranja. Istaknuo je kako studijski programi ovog fakulteta podrazumijevaju kombinaciju teoretskog znanja, modernih spoznaja i stručnih vještina koje omogućuju da po završetku studija naši studenti budu sposobni odgovoriti zahtjevima budućeg radnog okruženja. U nastavku su se studentima obratile prof.dr.sc. Anita Ivanković, prodekanica za nastavu, te prodekanica za međunarodnu suradnju, prof.dr.sc. Adrijana Filipović.

Covid-19

Covid 19 1

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Contacts

Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Student Services: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

FACULTY ACCOUNTS

Bank account (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Foreign currency account: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Bank account Student Union (KM):  
3381302231566875

Go to top