Trećeg prosinca 2013. godine profesorica Dijana Vego napustila nas je u svojoj četrdeset i šestoj godini života. Rođena je u Mostaru 14. rujna 1967. godine. Po završetku osnovnog i gimnazijskog obrazovanja upisala se na Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu na kojem je i diplomirala u redovnom roku 1991. godine. Kao mlada inženjerka zaposlila se u Poljoprivrednom kombinatu Hepok u Mostaru gdje je radila kao tehnolog voćarsko-vinogradarske proizvodnje. Kratko vrijeme iza toga prešla je na radno mjesto savjetnika u Ministarstvu graditeljstva, planiranja i zaštite okoliša u Zavod za zaštitu okoliša. Godine 1995. izabrana je za asistenta na kolegijima iz voćarstva. Od tada počinje njen intenzivniji znanstveni, stručni i pedagoški rad. Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje u voćarstvu je pohađala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1998. godine obranila magistarski rad naslova Utjecaj podloge i sorte na razmještaj korijenove mreže marelice Prunus armeniaca L. te stekla zvanje magistra biotehničkih znanosti. Doktorski studij upisala je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, gdje je 2004. godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Morfologija cvata, dinamika cvatnje i kaprifikacija smokava i stekla akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti. U zvanje sveučilišnog docenta izabrana je 2004. godine, a u zvanje izvanrednog sveučilišnog profesora 2009. godine. Read more...

 

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora

Odluka o imenovanju predsjednika upravnog odbora

Rješenje o registraciji zaklade Dijana Vego

Uvjerenje o poreznoj registraciji

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh