20190509101734 IMG 0296 Min

 

Na APTF-u održana radionica za nastavnike. Radionicu održala dr.sc. Luciana Boban, izv.prof., voditeljica Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete. Tema radionice priprema nastavnih planova i programa za akreditaciju od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh