REZULTATI ISPITA

KONTROLA KAKVOĆE HRANE

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

(20.07.2020.)

 

 

Student

Broj indeksa

Broj bodova

(ukupno 35)

Udio bodova (%)

Ocjena

ALERIĆ, JELENA

2364 

28,0

80

vrlo dobar (4)

BOŠKOVIĆ, LAURA

2367

30,0

86

vrlo dobar (4)

LUČIĆ, LEA

2366 

24,5

70

dobar (3)

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

 

A = 91-100% 5 (izvrstan)

B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar)

C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan)

F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh