AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Diplomski studij:  Prehrambeno inženjerstvo

 

Predmet:    TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI

 

26.02.2020. g.

 

 

REZULTATI  PISMENOG  ISPITA

održanog 21.2.2020. (ak. 2018/19. g.)

 

 

 

  1. Marija Pejić……………………...... nedovoljan (1)

 

 

 

Napomena:

 

U slučaju da student  želi veću ocjenu iz predmeta može pristupiti narednom ispitnom roku.

 

 

 

 

                                                                 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh