Rezultati ponovljenog kolokvija iz modula Povrćarstvo polaganog 16.4.2019.

Student

Broj bodova

1.      Mišela Kalfić   

30

2.      Ružica Barić

30

3.      Lorena Kutleša

25

4.      Martina Vukadin

24

5.      Katarina Periša

24

6.      Katarina Tešić

23

7.      Ante Kuran

22

8.      Ivan Letica

22

9.      Josipa Vukšić

20

Uvjet za polaganje usmenog ispita je ostvarenih minimalno 30 bodova na kolokviju

Predmetni nastavnik: doc. dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh