Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Mostaru
Studij: Prehrambena tehnologija
Kolegij: Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla (ŽITARICE)
Ak. god.: 2018./2019. III. studijska godina
REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA (od 30. travnja 2019.)
Martina Kvesić
izvrstan (5)


Josipa Mikulić
izvrstan (5)


Mario Nižić
izvrstan (5)


Andrea Šaravanja
izvrstan (5)


Lora Jelić
vrlo dobar (4)


Dajana Konta
vrlo dobar (4)


Željana Obradović
vrlo dobar (4)


Ivana Rešetar
vrlo dobar (4)


Ana Vukoja
vrlo dobar (4)


Nikolina Zadro
vrlo dobar (4)


Nikolina Zovko
vrlo dobar (4)


Karla Akmadžić
dobar (3)


Valentina Bošnjak
dobar (3)


Anđelko Bulić
dobar (3)


Monika Dragoje
dobar (3)


Ivana Oreč
dobar (3)


Ivona Pandža
dobar (3)


Marijana Petrović
dobar (3)


Mateo Radić
dobar (3)


Ana Šušac
dobar (3)


Milica Bakoč
dovoljan (2)


Silvija Erceg
dovoljan (2)


Ana Krešić
dovoljan (2)


Ivana Palac
dovoljan (2)


Maja Jelinić
nedovoljan (1)


Ivona Musa
nedovoljan (1)


Ružica Šarčević
nedovoljan (1)


Osijek, 8. svibnja 2019.
Predmetni nastavnik:

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh