Predmet:    TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI

 

03.05.2019. g.

 

 

REZULTATI  PISMENOG  ISPITA

održanog 23.04.2019. (ak. 2018/19. g.)

 

 

  1. Ivona Bošnjak…..………………… dovoljan (2)

 

 

Napomena:

 

U slučaju da student  želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ocjenu.

 

 

 

 

                                                                 

_________________________

  prof. dr. sc. Tihomir Moslavac

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh