Rezultati pismenog ispita iz modula Opće voćarstvo održanog 17.4. 2019. godine:

  1. ANDREO JELČIĆ..............................................................................dovoljan (2)
  2. MARIO SABLJO...........................................................................nedovoljan (1)
  3. DAVID MATIJANIĆ......................................................................nedovoljan (1)
  4. MARIO ĆORIĆ.............................................................................nedovoljan (1)
  5. IVANA GRGIĆ...............................................................................................NPI

 

Rezultati pismenog ispita iz modula Specijalno voćarstvo održanog  17.4. 2019. godine:

  1. IVANA RAOS...................................................................................dobar (3)
  2. IVANA VUČIĆ.............................................................................dovoljan (2)
  3. MILE ŠUTALO.........................................................................nedovoljan (1)
  4. LUKA SUŠAC...........................................................................nedovoljan (1)
  5. FILIP JAKIŠA............................................................................nedovoljan (1)

 

Studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme redovitih konsultacija (četvrtak od 11-12h).

doc.dr.sc. Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh