Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati ispita iz kolegija Sirovine biljnog podrijetla od 17. 4. 2019.

 

Redni broj

Prezime i ime

Ocjena

1.

Ivona Musa

3

2.

Maja Rotim

4

3.

Jasna Soče

3

 

 

 

OSTALI KANDIDATI NISU ZADOVOLJILI

Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati ispita iz kolegija Prehrambeni aditivi od 17. 4. 2019.

Redni broj

Prezime i ime

Ocjena

1.

Nikolina Bulić

4

2.

Robert Bulić

3

3.

Marija Buljan

2

4.

Marta Cvitković

4

5.

Maja Matić

4

6.

Renata Pandža

2

 

OSTALI KANDIDATI NISU ZADOVOLJILI

Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Drago Šubarić

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh