Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilište u Mostaru

Biskupa Čule bb

Mostar: 11. travanj 2019.g.

modula:  MIKROBIOLOGIJA

II GOD. PREDIPLOMSKI STUDIJ OPĆA AGRONOMIJA

Rezultati pismenog ispita iz modula Mikroorganizmi i biljke koji je

održan dana 11.4. 2019.

Studenti koji su izlazili na pismeni ispit:

  1. Jažić Ante 6/30 nedovoljan (1)
  2. Majić Ivan 12/30    usmeni
  3. Mišetić Zvonimir 15,5/30 usmeni

Usmeni ispit  17.4.2019. u 15:30.

Nositelj modula: doc.dr.sc. Višnja Vasilj

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh