REZULTATI PISMENIH ISPITA, održanih 11.travnja. 2019. godine                                                                                                                                                                                                                       

Ispita iz modula  Voćarstvo II:

  1. ANTE JAŽIĆ…………………………………………………………………..dovoljan (2)
  2. DANIJELA BORAS……………………………………………………………………NPI

____________________________________________________________________________

Ispita iz modula  Rasadničarska proizvodnja voćnih vrsta:

  1. HELENA GLAMUZINA………………………………………………………..izvrstan (5)
  2. TOMISLAV BEVANDA……………………………………………………..vrlo dobar (4)

 

Studenti mogu pogledati svoje testove u vrijeme redovitih konsultacija.

doc.dr.sc. Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh