Ispit iz Biometrike; Biostatistike, Pokusa u zootehnici i Uvoda u zir položili su:

  1. Jurišić, Anđela – izvrstan (5) – UZIR
  2. Njavro, Marija - dovoljan (2) - Pokusi u Zootehnici

Ostali studenti nisu položili ispit. Rad mogu vidjeti u ponedjeljak 15.4.2019. u 12h, kada je i upis ocjena.

 

Mostar; 11.4.2019.                                                                        

prof.dr.sc. Zrinka Knezović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh