Biometrika

1.parcijalni

2.parcijalni

 

 

 

Broj točnih odgovora od 11

Broj točnih odgovora od 11

Konačna ocjena

R.br.

Student/ica

 

 

 

1

Bošković, Karlo

5,50

 

 

2

Ćorluka, Jurica

8,25

9,70

Vrlodobar (4)

3

Dragićević, Luka

9,00

11

Izvrstan (5)

4

Dumančić, Slaven

8,50

9

Vrlodoobar (4)

5

Džambo, Franjo

2,83

 

 

6

Jurković, Ivana

4,33

 

 

7

Krajina, Ana

8,60

9,33

Vrlodobar (4)

8

Mihalj, Stojan

3,33

 

 

9

Mijić, Mladena

4,26

 

 

10

Mucić, Ivan

4,33

 

 

11

Njavro, Mihael

np

 

 

12

Pažin, Božica Bojana

1,00

 

 

13

Pleško, Marin (izv.)

8,66

9,33

Vrlodobar (4)

14

Radić, Tomislav

7,33

9,60

Vrlodobar (4)

15

Raić, Nikolina

7,16

7,88

Dobar (3)

16

Romić, Karlo

10,80

10,20

Izvrstan (5)

17

Škrobo, Maja Marija

6,00

8,65

Dovoljan (2)

18

Tikvić, Ivan

np

 

 

19

Topić, Stjepan

np

 

 

20

Topić, Grgo

10,66

10,30

Izvrstan (5)

21

Traubergs, Janis

10,00

7,20

Vrlodobar (4)

         
       

prof.dr.sc.Zrinka Knezović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh