Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati ispita iz kolegija Sirovine biljnog podrijetla od 11. 10. 2018.

 

 

Redni broj

Prezime i ime

Ocjena

1.

Filipović Stjepan

3

2.

Pehar Gabrijela

2

 

OSTALI KANDIDATI NISU ZADOVOLJILI

Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Rezultati I. kolokvija iz kolegija Tehnologija sirovina biljnog podrijetla od od 11. 10. 2018.

 

Redni broj

Prezime i ime

Ocjena

1.

Zelenika Matea

2

 

OSTALI KANDIDATI NISU ZADOVOLJILI

Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh