REZULTATI PISMENIH ISPITA, održanih 10.10. 2018. godine                                                                                                                                                                                                  

Ispita iz modula Opće voćarstvo:

  1. BOJANA BOROVAC…………………………………………………………………dobar (3)
  2. BOŽE BANDOV...…………………………………………………………............dovoljan (2)
  3. SRĐANA SELIMOVIĆ………………………………………………………………….....NPI

_________________________________________________________

 Ispita iz modula Specijalno voćarstvo:

  1. DRAGAN BURIĆ…………………………………………………………….......dovoljan (2)
  2. GABRIJELA DRAGIĆEVIĆ……………………………………………………..dovoljan (2)

_________________________________________________________

Ispita iz modula  Voćarstvo II:

  1. IVAN MAJIĆ……………………………………………………………………dovoljan (2)

_______________________________________________________________

Studenti mogu pogledati svoje testove u vrijeme redovitih konsultacija.

doc.dr.sc. Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh