Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer: Prehrambena tehnologija

 

Rezultati iz Biokemije

Dodatni ispitni rok 9.10.2018.

Ime i prezime

Bodovi

Ante Mišetić

73

Ivana Palac

67

Mateo Radić

65

Ante Marić

63

Vlatka Živkušić

62

 

 

Karla Akmadžić

40

Katarina Raguž

30

 

 

 

Za uspješno položen test bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova.

Usmeni ispit i uvid u radove održat će se u četvrtak, 18. 10. 2018. u 11:30 h.

 

  1. sc. Stanislava Talić, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh