Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer: Agronomija-Opći smjer (I godina)

 

Rezultati iz Biokemije, dodatni ispitni rok 9.10.2018.

                                         

 

Ime i prezime

Bodovi

1.

Marko Bilić

55

 

 

 

 

Student se poziva na usmeni ispit 18.10.2018. u 11:30 sati.

 

dr.sc. Stanislava Talić, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh