Rezultati ispita iz Kemije 2

Broj indeksa

Broj bodova

2128

31

2236

17

2030

26

2218

E*

2333

77

2276

55

2308

E*

2301

40

2166

E*

2206

E*

*nije odgovoreno eliminacijsko pitanje

Upis ocjena i uvid u radove održat će se u četvrtak 04.10.2018. u 8:30

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh