R.broj

Prezime i ime

Ocjena

1.

Sabljo Mario

Dobar (3)

2.

Grbešić Danijela

Dobar (3)

3.

Brajković Davor

Dobar (3)

4.

Grgić Ivana

Dovoljan (2)

5.

Šabić Antonio

Dovoljan (2)


Upis ocjena bit će u utorak 13.03.2018. god. U 12:30.

Pismeni radovi se mogu pogledati u istom terminu.

                                                                                Predmetni nastavnik:

                                                                                Prof.dr.sc. Zora Marijanović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh