Znanost o prehrani

Ispitni rok 16.02.2018.

Cikojević Petra - 22/100 - nedovoljan (1)

Soče Jasna - 41/100 - nedovoljan (1)

Soldo Andrea - 65/100 - dovoljan (2)

Nosić Dominik - 72/100 - dobar (3)

Ibrović Melisa - 74/100 - dobar (3)

Balavac Adna - 82/100 - vrlo dobar (4)

Sabljo Ivan - 84/100 - vrlo dobar (4)

Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh