Opce vocarstvo:
 
1. Danijela Juko ...….........................dobar (3)
2. Ante Pasalic............................…....dobar(3)
3. Filip Ljubic.....................................dobar (3)
4. Marija Dragicevic......................dovoljan (2)
5. Marin Opancar............................dovoljan(2)
6. Danijel Jonlija............................dovoljan (2)
7. Gabrijela Dragicevic..............nedovoljan (1)
8. Jako Nice...…..........................nedovoljan (1)
9. Luka Babic.…...........................nedovoljan(1)
 
Specijalno vocarstvo:
 
1. Matej Juric..…..............................dovoljan (2)
2. Ivana Vucic...…........................nedovoljan (1)
3. Luka Baric.................................nedovoljan(1)
 
Vocarstvo II
 
1. Ante Eres....…...............................dovoljan (2)
2. Domagoj Vujnovic........................dovoljan(2)
 
Studenti mogu pogledati svoje testove u uredu asistenta u vrijeme konsultacija cetvrtkom u vremenu od 11 do 12 sati.
 
 ass Paulina Saravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh