r.b.

Ime i prezime

ocjena

1.

Božana Milićević

3

2.

Zvonimir Mišetić

2

3.

Robert Vincetić

2

4.

Marijan Šarić

4

5.

Daria Ivanović

2

6.

Sanja Karačić

2

Dragan Jurković, v. ass

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh