Rezultati ispita iz kolegija

Instrumentalne metode analize

 

I.Alpeza      3

M.Crnjac    3

K.Ančić      2

I.Bošnjak    2

G.Vego       2

M.Pejić       1

 

Upis ocjene održati će se u terminu travanjskog ispitnog roka na APTF

ili na FPMOZ (Rodoč) 2.3. u 10:30 (211 a).

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh