Rezultati pismenog ispita iz predmata Ekofiziologija bilja

Marijan Šarić 29 bodova
Marija Bebek 25 bodova
Antonija Dodig 23 boda
Božana Milićević 23 boda
Darija Ivanović 27 bodova
Danijela Boras 19,5 bodova
Klara Vico 30 bodova
Domagoj Vujinović 7 bodova

Rezultati pismenog ispita iz predmata Fiziologija bilja


Antun Tomić 15 bodova
Ivan Papac-23 boda

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh