Poštovani,

 

Rezultati pismenog ispita iz Tehnološkog projektiranje II održanog dana 20.02.2018. godine:

Marijana Bagarić – dovoljan (2)

Nikolina Bulić – izvrstan (5)

Matea Kolenda – vrlo dobar (4)

Renata Pandža – dobar (3)

Bruno Vasilj – vrlo dobar (4)

Lucija Vrhovac – dobar (3)

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispiti će za sve zainteresirane biti 08.03.2018 u 10h.

Sljedeći rok pismenih i usmenih ispita je u travnju.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh