Rezultati ispita iz „RIBARSTVA“ od 21.02.2018.

Studenti koji su položili pismeni dio ispita:

 

 

 1. BAKULA, MARIO 3
 2. BLAŽEVIĆ, MARIJA 3
 3. BOŠNJAK, IVA 3
 4. BRNADIĆ, MIA 4
 5. BURIĆ, DRAGAN 2
 6. ĆURAK, JOSIP 3
 7. JELČIĆ, ANĐELA-PETRA 3
 8. JURICA, MARIO 3
 9. LJUBIĆ, FILIP 2
 10. NIČE, JAKO 2
 11. PAPAC, IVAN 2
 12. PAPIĆ, RUŽICA 2
 13. PAŽIN, MILE       3
 14. PEAR, ANTE 2
 15. ŠILJEG, DRAGO 3
 16. ZELJKO, JOSIP 2

 

Usmeni ispit i će se održati 07.02.2018. u 12.00 sati, studenti su obvezni pristupiti usmenom ispitu u  protivnom pismeni ispit će biti poništen.

 

Mostat: 27.02.2018.god.                                                       prof.dr.sc.Jerko Pavličević

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh