Redni

broj

Ime i prezime student-a/ice

I kolokvij

II kolokvij

Zaključna ocjena

1

RIAD ĐUGUM

3

3

3

2

IVONA VLAHO

2

4

3

3

IVANA RAOS

2

4

3

4

IVAN PAŠALIĆ

2

2

2

5

MARKO BLAŽEVIĆ

3

3

3

Izv.prof. dr. sc. Gordan Prskalo, dig.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh