Redni br.

Ime i prezime

Ocjena

1.

Klara Vico

5

2.

Helena Glamuzina

5

3.

Robert Vincetić

3

4.

Tomislav Bevanda

3

5.

Sanja Karačić

5

6.

Daria Ivanović

4

7.

Danijela Boras

1

Dragan Jurković, v. ass

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh