Obavještavamo vas da je u okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana za stipendiranje mladih istraživača otvoren konkurs za dodjelu 10 stipendija u cilju izgradnje Ljudskih kapaciteta. Poziv je otvoren za istraživače do 40 godina starosti koji imaju završene postdiplomske studije (master ili doktorat), a stipendije su namijenjene za istraživačke projekte u trajanju od 3-9 mjeseci u sljedećim oblastima:
1. Okoliš ( sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa)
2. Međukulturni dijalog
3. Informacijske i komunikacijske tehnologije
4. Mimo rješavanje sukoba.
Istraživački projekti na druge teme neće biti uzeti u razmatranje.
Aplikacijski obrazaca popunjen na engleskom jeziku u pisanoj i elektronskoj formi i definiranu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 28.10. 2019. godine. U prilogu dostavljamo detaljne informacije o ulovima i načinu apliciranja, a aplikacijski obrasci u elektronskoj formi se mogu preuzeti na web stranici: https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/call-applications-cycle-2019.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh