1U sklopu terenska nastava studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija Primijenjena ekologija u poljoprivredi, Sveučilišta u Zadru, 16. svibnja 2019. godine posjetili su pokušalište Rodoč, Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru. Studente i njihove nastavnike i asistente primio je dekan Ivan Ostojić i upoznao ih sa aktivnostima koje studenti Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta provode na ovom pokušalištu. Studenti su obišli nasade voćaka i vinove loze, te različite uređaje i druga pomagala koja su instalirana na pokušalištu a koja služe u prognozi i praćenju štetnika i uzročnika biljnih bolesti. Studenti su na konkretnim primjerima mogli vidjeti način funkcioniranja uređaja i pomagala a sve s ciljem pravodobne i ekološki prihvatljive zaštite.

Upis19 20

Logo Min

Interreg Tekst Min

O projektu MD.net

Nutricionizam

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh