Nutricionizam

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019/20 godini pokreće novi sveučilišni diplomski studij nutricionizma. Sveučilišni diplomski studij traje četiri semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistra nutricionizma. Dinamičan razvoj nutricionizma stvara potrebu za obrazovanjem stručnjaka sa solidnim znanjem  ne samo iz temeljnih disciplina, već i sa znanjem o najnovijim znanstvenim  dostignućima vezanim uz prehrambenu epidemiologiju, toksikologiju, prehrambene preporuke, specifičnosti  potreba  ciljanih populacija, dijetetiku, edukaciju i komunikaciju o ishrani i  zdravlju. Prisutna je uska povezanost nastavnog procesa sa znanstveno-istraživačkim projektima na fakultetu i drugim znanstveno-istraživačkim ustanovama. To omogućuje magistru nutricionizma neposredno uključivanje u rješavanje postavljenih ciljeva na određenom znanstveno-istraživačkom projektu, a samim tim i razvijanje sposobnosti za samostalni i kreativni rad na području istraživanja i  razvoja.

Pokretanjem studija nutricionizma opravdana su očekivanja da će, zbog potreba tržišta i potreba suvremenog obrazovanja i znanosti, ovaj studij potaknuti interes privrede, javnog i privatnog sektora u BiH. Nutricionizam u novije vrijeme ima  sve  veći značaj, te se može očekivati interes iz područja proizvodnje hrane, ugostiteljskog sektora, sportskih klubova, društvenih i obrazovnih institucija, naučno‐istraživačkih ustanova, te javnog zdravstva.

Upis19 20

Logo Min

Interreg Tekst Min

O projektu MD.net

Nutricionizam

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh