20190416110007 IMG 0227 Min

Tradicionalna završna smotra Sveučilišta u Mostaru održana je na 16. travnja. 2019. na Građevinskom fakultetu s ciljem upoznavanja maturanata s fakultetima i studijskim programima koje mogu studirati na SUM-u. Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivo Čolak je istaknuo kako se i na ovaj tradicionalan način održavanja smotre želi pomoći maturantima u odbiru studija koji žele upisati. U ovoj lepezi od deset fakulteta i jedne akademije nadam se da ćete naći nešto za sebe i da ćemo vas vidjeti na jesen na Sveučilištu, poručio je maturantima prorektor dr. Čolak. Predsjednik Studentskog zbora SUM-a je naglasio kako Studentski zbor, kao vrhovno tijelo studenata, nastoji kroz izvannastavne aktivnosti, na neki način, odvojiti studente od svakidašnjih nastavnih aktivnost kroz kulturne, edukativne, sportske i mnoge druge događaje, navode sa Sveučilišta u Mostaru.

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet predstavio je preddiplomske i diplomske studije: Agronomija - opći smjer, Prehrambena tehnologija, Bilinogojstvo, Agroekonomika, Zootehnika, Vinogradarstvo i vinarstvo, Fitomedicina, Prehrambeno inženjerstvo i novi studij Nutricionizam.

Upis19 20

Logo Min

Interreg Tekst Min

O projektu MD.net

Nutricionizam

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh