20190408083552 IMG 0167 Min

Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava o osnivanju sveučilišnog diplomskog Studija nutricionizma. Nastavni planovi i programi Studija izrađeni su prema Bolonjskom sustavu i usklađeni s planovima i programima sveučilišnih studija u Europi, te s ostalim sveučilišnim i zakonskim dokumentima koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje. Dekan Fakulteta prof. dr.  Ivan Ostojić istaknuo je važnost pokretanja diplomskog Studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ''Uprava i fakultet prepoznali su potrebe tržišta rada i veliko zanimanje studenata za pokretanjem diplomskog Studija nutricionizma na Agronomsko i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nadam se da smo ovom javnom raspravom dali smo odgovore na pitanja studenata, zbog kojih i pokrećemo ovaj studijski program. '' 

''Pokretanjem preddiplomskog Studija prehrambene tehnologije i diplomskog Studija prehrambenog inženjerstva, iznjedrili smo pet generacija magistara, te samim time odlučili smo se ponuditi studentima nešto novo, a uz poboljšani nastavni kadar na našem fakultetu, veliku podršku pruža nam Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.'' – kazala je prof. dr. Anita Ivanković, prodekanica za nastavu.
Diplomski Studij nutricionizma predstavila je docentica, dr. sc. Anita Jurić, koja će ujedno biti i voditeljica studija.
''Studenti nutricionizma će nakon završetka studija moći odgovoriti na pitanje ''ŠTO, KADA I ZAŠTO JESTI?'' Završetkom studija stječu se osnovna znanja iz prirodnih znanosti te stručna znanja iz područja nutricionizma'' – ističe Jurić. Akademski naziv ili stupanj koji studenti stječu nakon završetka studija i stjecanja 120 ECTS bodova, je magistar/magistrica nutricionizma. Održanom javnom raspravom o pokretanju diplomskog studija nutricionizma na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ukazuje se na važnost osluškivanja potreba tržišta rada te usklađivanja istih sa željama i potrebama studenata.

Upis19 20

Logo Min

Interreg Tekst Min

O projektu MD.net

Nutricionizam

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh