Grozd2

Pozivamo Vas na znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „130 godina organiziranoga vinogradarstva i vinarstva u Bosni i Hercegovini“ koji se održava 21. i 22. rujna 2018. godine. u Mostaru (ispred Federalnog agromediteranskog zavoda, Biskupa Čule 10) u organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda  Mostar i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.
 

WATER FOR ALL 2019

Voda Min

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh