IMG 3219

U srijedu, 14.2.2018. godine u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru započela je obuka odgovornih osoba, koje su upisane u Registar pravnih i fizičkih osoba za promet fitofarmaceutskim sredstvima kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Uvodna predavanja polaznicima obuke održala je Jesenka Jahić, dipl.ing.polj., stručna savjetnica za fitofarmaceutska sredstva i mineralna gnojiva. Kolegica Jahić je polaznike obuke upoznala sa relevantnim propisima iz oblasti FFS, uključujući i njihovu primjenu. U narednih nekoliko dana slijedi nastavak obuke, a planirano trajanje obuke iznosi 30 školskih sati za osnovnu, odnosno 20 školskih sati za naprednu obuku, nakon čega slijedi polaganje ispita za sve polaznike koji žele odmah poslije završetka obuke pristupiti ispitu. Polaznicima obuke koji na ispitu zadovolje predviđene kriterije biti će uručen Certifikat o stečenom znanju, čime stječu dopuštenje za rad na poslovima odgovorne osobe.

Novi Studijski Programi2018

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh