Agencija za rad i zapošljavanje BiH u suradnji sa Centralnim uredom za radno posredovanje Savezne agencije za rad SR Njemačkoj, organizira ferijalni rad studenata za vrijeme ljetnih ferija 2018. godine.

U prilogu dostavljamo informacije radi eventualnog apliciranja na program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2018. godini.

Prilog:

- Dopis Službe za zapošljavanje HNŽ

 

Novi Studijski Programi2018

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh