AnitaDana 15.12. 2017. godine u 11 sati u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održano je javno predstavljanje projekata Primjena prirodnih ekstrakata kao kiselinsko-baznih indikatora i Argotehničke mjere uređenja tala kupreške visoravni odobrenih na Natječaju za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini odobrenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Voditeljice projekata dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof. i dr.sc. Radica Ćorić, izv.prof. predstavile su predmete, ciljeve, hipoteze, dosadašnje aktivnosti, detaljan program i metode istraživanja. Opisani su očekivani rezultati te predstavljeni istraživački timovi projekata.

 

WATER FOR ALL 2019

Voda Min

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh