Organiziranje kongresa, stručnih i znanstvenih predavanja

 • IX Kongres udruženja za proučavanje zemljišta/Tla u Bosni i Hercegovini 23 - 25. novembra/studenog 2015.godine u Mostaru (suorganizatori)
 • Conference on Agriculture Perspectives in Western Balkan: Production, Processing, Markets 3 December 2015 Mostar; (suorganizatori APTFMO; Agromediteranski fakultet Univerzitet Džemal Bijedić; Czech University of Life science Prague; Czech Development Agency)
 • Sajam cvijeća Flora Herc 2016 Međugorje (specijalizirana sajamskoj priredbi izložbeno-edukativno-prodajnog karaktera)
 • hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma, Dubrovnik, 12. 02. 2017.- 17. 02. 2017.
 • hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma, Opatija, 2016.
 • Organiziranje Simpozija o zaštiti bilja u Bosni i Hercegov 2015; Društvo za zaštitu bilja BiH i APTF.
 • sajam ''HERCEGOVAČKI PLODOVI MEDITERANA''
 • Okrugli stol na temu ˝Način i uvjeti korištenja ljetne ispaše na Hercegovačkim planinama˝ 2017 organizatori Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta i Udruge ˝Pramenka˝
 • Predavanja Geographical indications devices in candidate countries. Market instrument, rural development tool, environmental incentives. Insights from a research-action program, predavači; François Lerin i Claire Mangin istraživači sa CIIHAEM IAM (Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier) Poljoprivrednog instituta u Montpellieru u Francuskoj03.2017.
 • Predavanja US JIM Work & Travel za studente koji borave na ljetnoj praksi ili studiraju u americi 09.12.2016.
 • Predavanje i ocjenjivanje meda na II. Danima hercegovačkog meda u organizaciji Udruga pčelara Matica-Mostar i Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru 03.12.2016. Okrugli sto u organizaciji USAID/Sweden FARMA II projekta, pod nazivom „Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije“, Mostar,10.2016
 • Predavanja „Korištenja senzora, automatizacije i mobilne aplikacije u poljoprivredi“ 13.10.2016. u organizaciji INTERA Tehnološki Park, CityOS Foundation i Kraljevina Norveška
 • Proizvodnja sira Trapista, brat Franjo Arapović iz Samostana Marija Zvijezda, Banja Luka, 11 Oktobar, 2016.
 • Pivska Radionica, 21.04.2016. organizira Studenski zbor i APTF.
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup „Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije“. Šibenik, 30. kolovoza do 2. rujna 2009.
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup „Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije“. Šibenik, 29. rujna do 1. listopada 2010.
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup „Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije“. Šibenik, 28. do 30. rujna 2011.
 • Stanje i perspektiva očuvanja autohtonih vrsta i pasmina životinja u Bosni i Hercegovini. Široki Brijeg, 6. ožujka 2009.
 • Kongres Prehrana i klinička dijetoterapija, Rijeka 2017
 • Kongres „Hranom do zdravlja“ međunarodni znanstveno stručni skup, Osijek 2015.“
 • Kongres „Hranom do zdravlja" međunarodni znanstveno stručni skup Tuzla 2016.“
 • Susret mladih kemijskih inženjera: 18. i 19. veljače 2016. godine u prostoru Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top