STUDENT: DARIA RAMLJAK

MENTOR: PROF. DR .SC. STANKO IVANKOVIĆ

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: DODACI PREHRANI NA BAZI MEDA

SAŽETAK: Med je slatki gusti sok  kojeg proizvode pčele medarice od cvjetnog nektara ili od medene rose. On je najstarija vrsta zaslađivača u ljudskoj prehrani. Posjeduje jedinstvenu strukturu, a koristan je zbog svojih antimikrobnih i antioksidativnih svojstava. U kemijski sastav meda ulaze šećeri (fruktoza i glukoza u najvećoj mjeri), voda, organske kiseline, proteini, vitamini i minerali. Najvažnija svojstva meda su kristalizacija, vrenje, higroskopičnost  meda i njegova specifična težina, viskozitet meda, boja, okus  i aroma meda.  Med se, prema podrijetlu, dijeli na nektarni med i  medljikovac. Nadalje med se prema geografskom podrijetlu dijeli na planinski i poljski, i po botaničkom podrijetlu na monoflorni i poliflorni. U prehrambenoj industriji je može upotrijebiti kao: hrana, sastojak hrane, žitarice za doručak, lizalice, sladoled zaslađen medom, industrija bezlakoholnih pića, umiješan u kruh, pitu ili tortu, kao sastojak lijekovima, te u duhanskoj industriji.

KLJUČNE RIJEČI: med, kemijski sastav, svojstva meda, prehrambena vrijednost meda

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top