STUDENT: JANJA BENO

MENTOR: DOC. DR. SC. IVAN SPUŽEVIĆ

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: ANALIZA POSLOVANJA TVRTKE LEDO d.o.o

SAŽETAK: Financijski izvještaji važni su nosioci potrebnih informacija te nastaju u završnoj fazi računovodstvenog procesa. Analiza financijskih izvještaja zauzima važno mjesto u sveopćoj poslovnoj analizi poslovanja, a njena osnovna zadaća je omogućiti razumijevanje financijskih izvještaja. U postupku analize financijskih izvještaja uobičajeno se koriste horizontalna i vertikalna analiza, ali i pokazatelji financijskih izvještaja. Ovaj rad bavi se istraživanjem poslovanja tvtke LEDO d.o.o u promatranom razdoblju. Kroz promatrano razdoblje prikazana je i objašnjenja horizontalna i vertikalna analiza računa dobiti i gubitka, bilance i izvještaja o novčanom toku, te uz njih pripadajući pokazatelji. Kroz analizu svih izvještaja, treba zaključiti da društvo unatoč gospodarskoj krizi ostvaruje veće prihode od rashoda, svoje obveze podmiruje iz vlastitih izvora, te da najveće primitke ostvaruje iz poslovnih aktivnosti.

KLJUČNE RIJEČI: analiza financijskih izvještaja, efikasnost, horizontalna i vertikalna analiza, analiza putem pokazatelja, statistička analiza, usporedba

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top