STUDENT: STANKA MERDŽAN

MENTOR: DOC. DR. SC. KATICA ARAR

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: BILJNE VRSTE ZA VERTIKALNE VRTOVE

SAŽETAK: Vertikalnim vrtom odnosno zelenim zidom možemo nazvati sve objekte koji su djelomično ili potpuno prekriveni biljkama. Na više načina pozitivno djeluju na gradsku sredinu, objekte na kojima se nalaze i ljude koji u njima borave. Mogu se koristiti u interijerima i eksterijerima. Ovaj način ozelenjavanja daje mogućnost izbora velikog broja biljnih vrsta, različitog izgleda, boje, oblika listova, visine i drugih vizualnih osobina koje daju bezbroj kompozicija i kombinacija. Jedan od najvažnijih koraka pri dizajniranju i izgradnji zelenog zida je odabir vrsta, a izbor ovisi od uvjeta u prostoriji. Treba kombinirati biljke koje imaju slične potrebe prema svjetlosti i vodi, a da imaju različitu boju ili strukturu listova. Biljke koje se koriste za ovakvo ozelenjavanje trebale bi imati plitak korijenov sustav. Najčešće se koriste: bršljan, djevičanska lozica – petolisna, djevičanska lozica – trolisna, orlovi nokti, plava kiša glicinija, tekoma, pavitina, vatreni trn, gospin vlasak, paprat, begonija, tradiskancija, puzajući fikus, puzajući filadendron, kućna sreća, sanseverija, ečeverija.

KLJUČNE RIJEČI: vertikalni vrt, zeleni zid, interijer, eksterijer, biljne vrste

 

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top