STUDENT: BOŠKO BOŠKOVIĆ

MENTOR: DOC. DR. SC. JOZO BAGARIĆ

NALSOV ZAVRŠNOG RADA: MEDONOSNO BILJE HERCEGOVINE

SAŽETAK: Medonosnim biljem smatraju se sve one biljne vrste sa kojih pčele mogu sakupljati pelud, nektar, medljiku i propolis. Područje Hercegovine obiluje raznolikim medonosnim biljnim vrstama koje su razvrstane u porodice usnača (Lamiaceae), glavočika (Compositae), ruža (Rosaceae), oštrolista (Boraginaceae), lepirnjača (Fabaceae), bukvi (Fagaceae), breza (Betulaceae), vrba (Salicaceae), maslina (Oleaceae), loza (Vitaceae), javora (Aceraceae), brijestova (Ulmaceae), krkavina (Rhamnaceae), drijenova (Cornaceae) i mnoge  druge porodice spomenute u ovom radu. U okviru rada pobrojane su i detaljnije opisane medonosne biljne vrste Hercegovine.

KLJUČNE RIJEČI: medonosno bilje, med, pelud, nektar, vrijeme cvatnje, očuvanje bioraznolikosti.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top