STUDENT: LjUBICA KOŽUL

MENTOR: PROF. DR. SC. STANKO IVANKOVIĆ

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: PROIZVODNJA JAJA KOD PERADI

SAŽETAK: Rad obrađuje proizvodnju jaja kod peradi. U prvom dijelu rada detaljnije je opisano sedam vrsta peradi: kokoši, prepelice (japanska prepelica), biserka, patka, guska, pura i noj. Drugi dio obrađuje građu jaja općenito, fizikalno-kemijska svojstva jaja, vrste jaja od razne peradi,  proizvode na bazi jaja, značaj jaja za stanovništvo te pravilnik koji se treba poštovati kako bi se jaja stavila na tržište.

KLJUČNE RIJEČI: jaja, perad

 

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top