STUDENT: ANA MARIĆ

MENTOR: PROF. DR. SC. STANKO IVANKOVIĆ

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: ALTERNATIVNI UZGOJ ŽIVOTINJA ZA PREHRANU STANOVNIŠTVA

SAŽETAK: U prvom dijelu rada navedene su neke od životinja čije se meso može koristiti za ljudsku prehranu, a koje se smatra netradicionalnim. Opisane su karakteristike mesa takvih životinja i područja u svijetu gdje se koriste. Drugi dio rada opisuje uvjete alternativnog uzgoja životinja u onim regijama gdje je takav uzgoj zastupljen.

KLJUČNE RIJEČI: alternativni uzgoj, meso, fazani, golubovi, puževi, jeleni, nojevi, krokodili, kukci, žabe, zmije

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top