Agronomski i prehrambeno tehnološki Fakultet je dana 03.12.2015. godine u suradnji sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" i Faculty of Tropical AgriSciences Czech University of Life Sciences in Prague u Mostaru  organizirao konferenciju pod nazivom Conference on Agriculture Perspectives in Western Balkan: Production, Processing, Markets.

Jednodnevna konferencija je održana u sklopu projekta “Support for Education Systems at the Faculty of Agriculture and Food Technology University of Mostar and Agromediterranen Faculty at the University of Džemal Bijedić in Mostar” uz financijsku potporu Češke razvojne agencije na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić". Konferencija je podržala tri sekcije Biljna proizvodnja/zaštita, prerada biljnih i životinjskih proizvoda (prehrambena teknologija) i tržišna ekonomija. Na konferenciji je prezentirano 14 usmenih radova i 14 postera iz navedenih sekcija.

AgriculturePerspectives

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top