Četvero studenata Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta osvojili su prvo mjesto na kongresu Prehrana i klinička dijetoterapija, koji se održava na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Na kongresu sudjeluju studenti medicinskih, prehrambeno-tehnoloških i srodnih fakulteta iz cijele regije, a teme kongresa pokrivaju različita područja prehrane i dijetoterapije. Anamarija Ljubić, Marija Banožić, Jozo Ištuk i Marija Pehar na kongresu su se predstavili s radom „Razlike u statusu uhranjenosti studenta s obzirom na profil obrazovnog programa". Kako su nam i sami otkrili, za ovaj kongres spremaju se već pola godine. Svojim radom željeli su utvrditi postoje li razlike u statusu uhranjenosti između studenata pojedinih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru. „U BiH postoje podatci o uhranjenosti samo za vrtićku dob ili adolescente, a ti rezultati su izuzetno poražavajući, govori se o tome da čak 20 % djece ima prekomjernu tjelesnu masu.

KongresISimpozij

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top